Oxenden, Clive

New English File advanced workbook with key Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Christina Hudson - Oxford Oxford University Press 2010 - 86p. CD 27cm

Four-skills English course with fun lessons, digital resources, and strong online support - by students and teachers at all levels. Grammar, pronunciation, and vocabulary practice for every unit

9780194594639

Bài tập tiếng Anh Ngữ pháp Tiếng Anh Từ vựng

428 / N207E

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L