新汉语水平考试HSK1

梁冬梅

新汉语水平考试HSK1 级全真模拟试卷 - 第1版 - 北京 外语教学与研究出版社; 2011 - 49页; + CD 28 cm

Cuốn sách là một tập hợp toàn diện các tài liệu đào tạo kỳ thi nhắm vào sinh viên gồm nghe, nói, đọc, viết. Loạt bài này được liên kết chặt chẽ với các chương trình giảng dạy HSK mới và bao gồm tất cả các tiêu điểm của các kỳ thi HSK mới. Loạt bài này sẽ giúp sinh viên dễ dàng đạt được điểm cao thông qua đào tạo chuyên sâu.

9787513514446

Tiếng Trung Quốc Hán ngữ HSK

495.1

Powered by Koha