Văn hóa dân gian vùng Đồng Tháp Mười

Nguyễn Hữu Hiếu

Văn hóa dân gian vùng Đồng Tháp Mười - H. Dân trí 2010 - 487tr. ảnh 21cm

ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam

Thư mục: tr 481 - 482

Với lòng yêu mến một vùng đất quê hương, với lòng ham muốn học hỏi, tác giả đã sưu tầm , tuyển chọn, biên soạn một cách có hệ thống, với mong ước nói lên được một vài nét riêng biệt của vùng Đồng tháp mười trong bối cảnh chung của Nam bộ.

0VND

Dân gian Đồng Tháp Mười Văn hóa

398.5 / V115H

Powered by Koha