Literature in language teaching and learning edited by Amos Paran. - Alexandria, Va Teachers of English to Speakers of Other Languages, Inc. 2006 - viii, 192 p. ill. 26 cm. - Case studies in TESOL practice series .

Includes bibliographical references (p. 175-184) and index.

Giới thiệu phương pháp giảng dạy tiếng Anh sáng tạo thông qua ngôn ngữ văn học phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau

1931185247 9781931185240 0VND


English language--Foreign speakers--Study and teaching--Case studies.
Literature--Study and teaching--Case studies.

Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh

428.0071 / L314E

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L