Hợp ngữ và lập trình ứng dụng

Tống Văn On

Hợp ngữ và lập trình ứng dụng T2: Lập trình ứng dụng T.2 - H. Lao động Xã hội 2005 - 454tr.

Đề cập đến các vấn đề lập trình nâng cao bao gồm xử lý in ấn, truy xuất đĩa, quản lý bộ nhớ. Sử dụng ngắt cứng, port song song, port nối tiếp, bàn phím, chuột và giới thiệu bộ tương hợp đồ họa.

44000VND

Chương trình máy tính Lập trình Ngôn ngữ lập trình Tin học ứng dụng

005.4 / H466NG

Powered by Koha