16 bài thực hành Flash

Ngọc Lê

16 bài thực hành Flash Có đĩa CD thực hành đi kèm - H. Văn hóa thông tin 2007 - 228tr. Minh họa, đĩa CD 21cm

Giới thiệu 16 đề tài thực hành về Flash về các bài tập thực hành

42000VND

Phần mềm Flash Tin học ứng dụng Thực hành Trang Web

005.3 / M558S

Powered by Koha