Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam : Sơ cấp 1

Cho Hang Rok

Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam : Sơ cấp 1 - Korea: Korea Foundation, 2013. - 376 tr. + 152tr; 2 CD, ảnh, minh họa 30 cm; - Mã học phần GK102 Mã học phần GK101 .

Giáo trình được biên tập phù hợp với đặc thù thực tế một cách chặt chẽ là sự nối tiếp liên tục các nhu cầu và phản hồi tích cực của các cơ quan đào tạo và các trường đại học tại Việt Nam. Là công cụ học tập hiệu quả không chỉ trong các giờ học tiếng Hàn tại các trường Đại học mà còn dành cho cả những người học thông thường góp phần tăng cường sự hiểu viết sâu sắc về tiếng Hàn và nâng cao năng lực giao tiếp mang tính thực tế,

9788959957965

Tiếng Hàn Quốc Giáo trình Sách bài tập

495.7

Powered by Koha