Cho Hang Rok

Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam Trung cấp 3 (Sách bài tập) Cho Hang Rok, Lee Mi Hye; Biên dịch: Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang... - Korea Korea Foundation 2013 - 183 tr. 30 cm;

Phần bài tập giúp bạn củng cố và nắm chắc hơn những kiến thức đã học

9788959958368

Tiếng Hàn Quốc Sách bài tập

495.7 / T306H

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L