Cotton, Gayle.

Say anything to anyone, anywhere : 5 keys to successful cross cultural communication Gayle Cotton. - xvi, 240 pages : illustrations ; 23 cm

Includes index.

Cung cấp cho độc giả năm sự hướng dẫn đơn giản để tạo ra các mối quan hệ và tổ chức chiến lược cho sự thành công trên khắp các nền văn hóa khác nhau. Cuốn sách này dạy cách chủ động, không phản ứng, trong giao tiếp xuyên văn hóa của mình và cho thấy làm thế nào để sử dụng công cụ mối quan hệ đơn giản để tạo niềm tin với các nền văn hóa bạn làm việc hoặc đi du lịch. Tìm hiểu làm thế nào để tổ chức các sự tương tác hiệu quả trong người, trên điện thoại, và bằng email. Khám phá những kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân và các chiến lược ảo nhằm xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ.

9781118420423


Intercultural communication.
Cultural relations.

Kỹ năng giao tiếp Văn hóa Thành công

303.48 / S112A

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L