Gould, John A.

The politics of privatization : wealth and power in postcommunist Europe John A. Gould. - Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, 2011. - viii, 247 p. ; 23 cm.

Includes bibliographical references and index.

9781588267832


Privatization
Post-communism

Tư nhân Chủ nghĩa cộng sản

338.4 / P400L

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L