Mã Tiễn Phi

Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc cho người bắt đầu Kèm 2 CD hoặc 3 DVD 2 Tập T. 1 Mã Tiễn Phi ch.b. ;B.s.: Tô Anh Hà, Trác Diễm; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch - Tp. HCM Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2008 - 167tr. 26cm

Bộ sách học tiếng Trung Quốc cấp tốc dành cho người nước ngoài

Giúp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp cho những sinh viên nước ngoài đến du học ngắn hạn tại Trung Quốc. Rèn luyện kỹ năng giao tiếp: nghe, nói. Cung cấp vốn từ ngữ, những câu nói được sử dụng thường xuyên trong cuộc sống, giúp người học có thể nói lưu loát

52000VND

Cấp tốc Luyện nói Tiếng Trung

495.1 / L527N

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L