Schach, Stephen R.

Object-oriented and classical software engineering Object-oriented & classical software engineering Stephen R. Schach. - 6th ed - Boston McGraw-Hill Higher Education 2005 - xxi, 581 p. ill 24cm

Bibliogr. in the book . - Ind.

Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng và kỹ thuật phần mềm. Kiến thức về kỹ thuật phần mềm: chu kỳ phần mềm, qui trình, các nhóm, kiểm tra, công cụ thương mại, mô đum, đối tượng... Chu kỳ phần mềm dòng công việc: nhu cầu, phân tích truyền thống, phân tích hướng đối tượng, thiết kế, sử dụng ngôn ngữ UML, C++...

0-07-286551-2

Lập trình Lập trình hướng đối tượng Ngôn ngữ C++ Ngôn ngữ UML Phần mềm máy tính

005.1 / O400B

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L