Phạm Đức Việt

Hoàn thiện chính sách đãi ngộ nhân lực của trường Cao đẳng Hải Dương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh) Phạm Đức Việt; Giáo viên hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Khắc Minh - H. ĐH Thăng Long 2016 - 116 tr. Bảng biểu; 29 cm

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long

Thư mục, phụ lục cuối chính văn

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống các vấn đề lý luận về chính sách đãi ngộ nhân lực tại các khối trường Cao đẳng, Đại học. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách đãi ngộ nhân lực của trường Cao đẳng Hải Dương

Chính sách Nhân lực Trường cao đẳng Hải Dương C00434

658 / H406TH

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L