Giáo trình tin học văn phòng : Lý thuyết và bài tập

Nguyễn Tiến

Giáo trình tin học văn phòng : Lý thuyết và bài tập - Tái bản lần thứ 2 - H. Giáo dục 1999 - 874tr. Ảnh, hình 24cm - Giáo trình Tin học ; T.2 .

Lí thuyết, ví dụ và bài tập thực hành 4 phần: Hệ điều hành MS-Dos 6.2, Norton 5, Windows 98, Word 97, Excel

92000VND

Giáo trình Tin học văn phòng Windons 98 Word 97

004 / GI108TR

Powered by Koha