Một số bất đẳng thức của các hàm lượng giác (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp)

Nguyễn Thu Thủy

Một số bất đẳng thức của các hàm lượng giác (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp) - H. ĐH Thăng Long 2016 - 48 tr. 29 cm

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long

Thư mục, phụ lục cuối chính văn

Tìm hiểu và học tập về một số bất đẳng thức lượng giác mới như các bất đẳng thức mở rộng dạng Jordan, bất đẳng thức dạng Kober và các bất đẳng thức chặt của Huygen và Wilker. Từ đó hình thành một số chuyên đề phục vụ công tác giảng dạy và bồi dưỡng Toán cho học sinh ở bậc THPT

Bất đẳng thức Hàm lượng giác C00460

510 / M458S

Powered by Koha