McCarthy, Michael

English vocabulary in use with answers: Elementary with a Michael McCarthy, Felicity O'Dell - 3rd ed. - Cambridge... ; Cambridge University Press; 2012 - 168 tr.; ill; 28 cm

Cuốn sách cung cấp 60 bài học tham khảo từ vựng và thực hành gjúp bạn có thể dễ dàng tự học hay sử dụng trên lớp học

9780521704175 147000

Từ vựng Tiếng Anh

428 / E204L

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L