Knowledge shared participatory evaluation in development cooperation Edward T. Jackson and Yusuf Kassam, editors - West Hartford, Conn. Ottawa IDRC Kumarian Press 1998 - xi, 252 p. ill. 23 cm

Includes bibliographical references (p. 231-233) and index.

Tập hợp các bài nghiên cứu, phân tích đánh giá về các dự án, chiến lược hợp tác phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển ở Châu Phi, Ấn Độ, Banglades, Nêpal, Đông Nam Á

1565490851 (pbk. : alk. paper) 0VND


Evaluation research (Social action programs)
Rural development--Evaluation.

Dự án Hợp tác quốc tế Kinh tế Nước đang phát triển

300.72 / KN400W

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L