Giải tích toán học T2

Đoàn Quỳnh

Giải tích toán học T2 - H. Giáo dục, 2014. - 187 tr.; 24 cm. - Mã học phần MA111 .

cuốn sách được biên soạn theo chương trình môn Giải tích của khoa Toán- Tin trường Đại học Thăng Long với thời lượng 120 tiết. Gồm 2 tập và mỗi tập có 4 chương. Tập 2 về chuỗi, tích bội phân và tích phân có chứa hàm số, tích phân đường và tích phân mặt, sơ lược về chương trình vi phân.

9786040065742 50000

Toán học Giải tích Giáo trình ĐH Thăng Long

515

Powered by Koha