The cuisine of Việt Nam nourishing a culture

Jackson, Annabel

The cuisine of Việt Nam nourishing a culture - H. Thế giới 2005 - 267tr. Ảnh 20cm

ĐTTS: Việt Nam cultural traveler

Giới thiệu văn hoá ẩm thực của người dân Việt Nam, nghệ thuật nấu ăn, các món ăn nổi tiếng đặc trưng của từng vùng như phở Hà Nội, bún thang, chả cá lã vọng, giò chả ước lễ, xôi, bún bò huế...; Giới thiệu các ngày lễ tết truyền thống với những món ăn và hoa quả ở một số vùng thuộc Việt Nam

159000VND

Ẩm thực Phong tục tập quán Văn hoá Việt Nam

394.1 / J101K

Powered by Koha