Coppock, Lee

Principles of Macroeconomics 1 edition Lee Coppock, Dirk Mateer - Second edition. - New York W. W. Norton & Company; 2015 - xli, 643 p. : ill. ; 25 cm

Bibliogr. at the end of chapter. - Ind.: p. 729-749

9780393283372

Kinh tế vĩ mô Nguyên lý kinh tế Giáo trình

339 / PR311C

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L