경희 한국어 문법. 1

경희 한국어 문법. 1 Get it Korean Grammar 1 = Tiếng Hàn Kyunghee - Ngữ pháp 1 - Korea.: 출판사 하우, 2014 - 192p., 27cm

Cuốn sách này là sách giáo khoa cấp 1 về 'ngữ pháp' trong số các kỹ năng ngôn ngữ. Các biểu hiện được trình bày trong cuốn sách này sẽ đóng vai trò cơ bản và quan trọng đối với những người mới bắt đầu học tiếng Hàn để nghe và nói tiếng Hàn, mở rộng khả năng đọc và viết, và tạo ra các câu chính xác trong các tình huống giao tiếp. Vì vậy chúng tôi có thể nói và diễn đạt tiếng Hàn một cách chính xác và lưu loát theo môi trường ngôn ngữ.

9788976999740

Ngữ pháp tiếng Hàn Ngôn ngữ Hàn

495.7

Powered by Koha