Nguyễn Tấn Bình

Quản trị tài chính Nguyễn Tấn Bình, Nguyễn Trần Huy - Tái bản lần thứ 10, có sửa chữa bổ sung - Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2013 - 505 tr.: bảng; 23 cm

Phụ lục: tr. 485-496. - Thư mục: tr. 497-498

Cung cấp các kĩ năng trong quản trị tài chính như đọc hiểu, phân tích báo cáo tài chính; dự báo tài chính và kế hoạch tiền mặt; quản lý tăng trưởng; công cụ và thị trường tài chính; quyết định huy động vốn; chiết khấu dòng tiền và thẩm định dự án; phân tích rủi tro trong các quyết định đầu tư; giá trị doanh nghiệp và tài cấu trúc công ty

85000

Quản trị tài chính

658.15 / QU105T

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L