Finch, Byron J

Operations now profitability, processes, performance Byron J. Finch - 2nd ed. - New York, NY McGraw-Hill/Irwin 2006 - xxxviii, 650 p. col. ill. 29 cm 1 CD-ROM (4 3/4 in.) - The McGraw-Hill/Irwin series operations management .

Includes bibliographical references and indexes.

Phân tích một số yếu tố dẫn tới thành công trong việc quản lý sản xuất. Đưa ra một số thành phần cấu thành giá trị sản phẩm: Giá cả, chất lượng,..... Hướng dẫn các phương pháp quản lý tạo ra nguồn giá trị sản xuất.

0072977671


Production management.

Kinh tế Quản lí Sản xuất

658.5 / O-434E

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L