Giáo trình văn hóa du lịch

Dương Văn Sáu

Giáo trình văn hóa du lịch - H. Lao động; 2017 - 315tr. bản đồ ; 25 cm

ĐTTS ghi: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Thư mục: tr312-315

Giới thiệu về lục địa Phi; lục địa Uc và đảo Châu đại dương; Lục địa Nam Cực; Lục địa Nam Mỹ: Điều kiện hình thành tự nhiên, các đặc điểm chung, đặc điểm các khu vực địa lý tự nhiên

9786046276944 136.000


Văn hóa

Du lịch Giáo trình

306.4

Powered by Koha