Bộ bài tập tiền lương - tiền công

Đỗ Thị Tươi

Bộ bài tập tiền lương - tiền công - H.: Dân trí 2016 - 83 tr. 24 cm

ĐTTS ghi: Trường đại học Lao động - Xã hội. Khoa Quản lý lao động

Thư mục: tr. 83

Giới thiệu lý thuyết và bài tập về đối tượng, chức năng và nguyên tắc tổ chức tiền lương - tiền công. Những đặc điểm của tiền lương trong nền kinh tế thị trường. Tiền lương tối thiểu, các chế độ tiền lương và phụ cấp lương, các hình thức trả lương, tiền thưởng. Quy chế trả lương, quản lý tiền lương và chính sách tiền lương

9786048829353 13.000

Bài tập Tiền công Tiền lương Tiền thưởng

331.2

Powered by Koha