한국어능력시험 토픽 - TOPIK 2 : 실전모의고사 = Tuyển tập đề thi năng lực tiếng Hàn - 개정판 4판 - Korea.: Sidegosi 2016 - 204 p., CD 27cm

TOPIK sẽ được sửa đổi từ lần kiểm tra lần thứ 35 vào năm 2014 tới một hệ thống kiểm tra mới. Bài kiểm tra "Thử nghiệm giả mạo về kiểm định trình độ tiếng Hàn của Chủ đề thứ hai" phản ánh xu hướng các cuộc kiểm tra mới nhất sau kỳ thi sửa đổi vào năm 2014, để các ứng viên có thể học hỏi hiệu quả hơn.
Các bài kiểm tra trình độ tiếng Hàn của Chủ đề II Thí nghiệm Mock Examiner phản ánh loại kỳ thi mới nhất, và bốn biểu đồ thực hành thực tế đã được ghi lại. Sau khi giải quyết vấn đề, học sinh có thể tự học thông qua các bài bình luận chi tiết. Nghe các file MP3 có thể được tải về từ trang chủ miễn phí hoặc bạn có thể nghe nó thuận tiện bằng cách sử dụng mã QR. Hướng dẫn miễn phí sẽ giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi TOPIK.

9791125430414

Ngôn ngữ Hàn Tiếng Hàn Quốc Bài tập tiếng Hàn

495.7 / 알000토

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L