외국인을위한한국어발음 1 = Phát âm tiếng Hàn dành cho người nước ngoài 1 서울대학교 언어교육원 - Korea.: 한글파크, 2016 - 166 p., ill, 27cm

Cuốn sách này có thể được sử dụng như là một tài liệu giảng dạy cho giáo dục âm thanh, và nó được thực hiện để có thể học để tự nghiên cứu về thực hành phát âm. Khóa học tập trung vào giáo viên tiếng Hàn hiện tại chuyên ngành ngữ âm và âm vị học.

9788955186642

Ngôn ngữ Hàn Tiếng Hàn Quốc âm vị học Ngữ âm Ngôn ngữ học

495.7

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L