Tự học sử dụng PhotoImpact 11.0

Ngọc Lê

Tự học sử dụng PhotoImpact 11.0 Có đĩa CD thực hành đi kèm - H. Văn hóa thông tin 2007 - 210tr. Minh họa + 1CD 24cm

Tìm hiểu giao diện PhotoImpact 11.0, các cách nhập xuất ảnh, một số hiệu ứng với ảnh BITMAP, tạo vùng lựa chọn và làm việc với các đối tượng,...; một số hiệu ứng thường sử dụng của PhotoImpact, hướng dẫn cách tách lọc đối tượng và sử dụng thanh công cụ; hướng dẫn cài đặt và in ấn trong PhotoImpact,..

40000VND


PhotoImpact

Phần mềm đồ họa Tin học

006.6 / T550H

Powered by Koha