Ashley, A

Oxford Handbook of Commercial Correspondence A. Ashley - New Edition - USA; Oxford University Press, 2003. - 304 p.; 25 cm.

Shows how to handle enquiries, banking, insurance, personnel, and social correspondence. Improves written style by explaining the language of business correspondence.

9780194572132 558.000 VND

Tiếng Anh Phong cách viết Thư từ thương mại

428 / 0-435H

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L