Bộ thông sử thế giới vạn năm

Bộ thông sử thế giới vạn năm 2 tập, có tranh minh hoạ T.2B - H. Văn hoá Thông tin 2000 - 2497tr. Ảnh 31cm

Thư mục: tr. 2490

Giới thiệu về lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1929 đến kết thúc chiến tranh thế giới thứ II năm 1945 cụ thể là: đại khủng hoảng kinh tế và chính sách của nước Mĩ; Cội nguồn của chủ nghĩa phát xít và sách lược chiến tranh; tương quan lực lượng giữa hoà bình và chiến tranh; đại chiến thế giới lần thứ II, Khoa học kĩ thuật và văn hoá nghệ thuật hiện đại kèm theo phần phụ lục chung

250000VND

Lịch sử Lịch sử hiện đại Sách tra cứu Thế giới Thông sử

909.82 / B450T

Powered by Koha