Get ready for IELTS - Workbook : Pre-intermediate to Intermediate IELTS Band 3.5-4.5 Fiona Aish, Jane Short, Rhona Snelling... - Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, 2016. - 120 p.; + CD 25 cm - Collins .

The Workbook that accompanies the course provides full, detailed support and includes:

Grammar and vocabulary-building exercises
Extra practice exercises to help students prepare for class
Tasks to help students avoid common errors
Punctuation Guide to help students prepare for the Writing section of the exam

9786045853078 148.000 VND

Tiếng Anh IETLS Sách bài tập Sách luyện thi

428.076 / G207R

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L