Lý Á Tân

IELTS Listening strategies for the ielts test Lý Á Tân ch.b. ; Lê Huy Lâm chuyển ngữ phần chú giải - Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt 2015 - 306tr.; bảng, 26cm CD

Giới thiệu các bài luyện thi nghe IELTS, các bộ đề thi mẫu dành cho các thí sinh tham dự môn thi nghe IELTS. Phần nội dung ghi âm và đáp án của các bộ đề thi trên

9786045835807 198 000 VND

IELTS Sách luyện thi Tiếng Anh

428.076 / I-302L

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L