Hu Min

Essential reading for IELTS Ch.b.: Hu Min, John A. Gordon ; Lê Huy Lâm chuyển ngữ phần chú giải - Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, 2015. - 351 p. : fig., tab. 25 cm.

Essential Writing For IELTS là giáo trình luyện viết cơ bản được biên soạn cho học viên IELTS ở cấp độ trước Trung cấp và cao hơn.
So với các kỹ năng khác, kỹ năng viết luôn được xem là một kỹ năng khó đối với người học tiếng Anh nói chung và thí sinh tham dự kì thi IELTS nói riêng. Nhiều người khuyên nên học thuộc lòng các bài văn mẫu trên mạng; tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng điều này không đem lại hiệu quả lắm. Các bài văn mẫu đó không giúp học viên luyện tập ngữ pháp và từ vựng một cách hiệu quả mà chủ đề được nêu ra cũng không sát với thực tế bài thi.
Để giải quyết những vấn đề trên, xét về mặt thiết kế, cuốn sách này dành cho các học viên đang ôn luyện và nhắm đến mức điểm 5.0 - 7.0 bằng cách giúp học viên cải thiện những điểm trọng tâm:
· Nâng cao tính khoa học cho quá trình làm bài viết
· Rèn luyện kỹ năng viết có mục đích
· Đề tài tình huống xuyên suốt cuốn sách.

9786045869383 248.000 VND

Tiếng Anh Kỹ năng đọc IELTS Sách luyện thi

428.076 / E206S

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L