Mei, Wang Chun

Winning at IELTS Reading Wang Chun Mei - Li Xiao Li - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty Nhân Trí Việt 2015. - 266 p.; 25 cm;

CONTENTS

Introduction IELTS Reading Activities

Unit One: Natural Phenomena

Unit Two: Important Events in Human History

Unit Three: Transportation

Unit Four: Language

Unit Five: Environment Protection

Unit Six: Animals

Unit Seven: Architecture

Unit Eight: Social Issues

Unit Nine: Medical Science

Unit Ten: Agriculture, Industry and Commerce

Unit Eleven: Eduction

Unit Twelve: Science and Technology

IELTS Reading Tests

Test 1
Test 2
Test 3
Answer Key

9786045819968 240.000 VND

Tiếng Anh Kỹ năng đọc IETLS Sách luyện thi

428.076 / W311N

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L