Robbins, Dorothy

Vygotsky's and A.A. Leontiev's semiotics and psycholinguistics : applications for education, second language acquisition, and theories of language / Dorothy Robbins. - Westport, Conn. : Praeger Publishers, 2003. - xv, 177 p. : ill. ; 25 cm.

Includes bibliographical references (p. [159]-177) and index.

Công trình này giới thiệu các lý thuyết ngôn ngữ Nga theo quan điểm của Vygotskian, với một chương của học giả nổi tiếng AA Leontiev về Vygostky và tâm lý học Nga. Lý thuyết về kiến tạo trong giáo dục ở phương Tây được so sánh với sự hiểu biết của Vygotskian về Khu vực phát triển gần. Công trình này mở ra một cuộc thảo luận hiếm khi được phân tích ở phương Tây trong các lý thuyết về ngôn ngữ: mã, đại diện, hình ảnh, trí tưởng tượng, bắt chước và mimesis. Ngoài ra, tư tưởng Vygotskian được so sánh với Lý thuyết hỗn loạn / Lý thuyết phức tạp về một cấp độ triết học.

0313322244 9780313322242


Second language acquisition.
Language and languages
Psycholinguistics.
Semiotics.

Tâm lý học. Giáo dục Ngôn ngữ Anh

418.0071 / V600G

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L