Trần Thị Minh Hằng

Mô hình công tác xã hội trong hỗ trợ câu lạc bộ người mắc bệnh mạn tính (Nghiên cứu tại khoa thận nhân tạo - Bệnh viện Bạch Mai) /(Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công tác xã hội) Trần Thị Minh Hằng; Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Trần Hoàng Thị Diễm Ngọc - H.: ĐH Thăng Long, 2018. - 93 tr.; 29 cm.

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long

Thư mục, phụ lục cuối chính văn

- Nghiên cứu thực trạng về hoạt động hỗ trợ của nhân viên công tác xã hội trong câu lạc bộ người mắc bệnh mạn tính tại khoa thận nhân tạo - Bệnh viện Bạch Mai)
- Áp dụng phương pháp công tác xã hội nhóm nhằm hỗ trợ mô hình câu lạc bộ người mắc bệnh mạn tính và đề xuất các giải pháp xây dựng và hoàn thiện để phát triển mô hình CLB người bệnh trên diện rộng.

Công tác xã hội Bệnh suy thận mạn tính C00486

361.3 / M450H

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L