Lin, Yue

Developing critical thinking in EFL classes. : An Infusion Approach Yue Lin - 1st ed. - Singapore: Springer, 2018. - 194pages, 23 cm.

This book presents an innovative teaching experiment and an analytical study of critical thinking and the sociocultural theory of learning to illustrate the cognitive learning development mechanisms. It addresses the issues in developing critical thinking, including the controversy surrounding the definition, measurement and teaching of critical thinking, particularly in the L2 context.

9789811077838

Lý thuyết văn hóa xã hội Tư duy Giảng dạy Ngôn ngữ

371.3 / D200V

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L