Democratic governance and social inequality edited by Joseph S. Tulchin, with Amelia Brown - Boulder L. Rienner Publishers 2002 - vii, 205 p. 24 cm

Includes bibliographical references (p. 173-187) and index.

Các bài viết phân tích một số khía cạnh của một Chính Phủ dân chủ: sự dân chủ và sự bất công trong xã hội, những cải tổ về chính trị của một nước dân chủ, các chính sách xã hội cho người nghèo ở các nước đang phát triển và các chính sách nhằm giảm sự bất công. Phân tích một số bối cảnh cụ thể về nhà nước dân chủ ở một số nước Bắc Phi, Mỹ La tinh, Nam Triều Tiên

1588260283 0VND


Democracy
Economic development
Equality.
Social justice.

Chính trị Dân chủ Nước đang phát triển Xã hội

321.8 / D202-O

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L