Đoàn Việt Hà

Đánh giá sự sáng tạo trong pha chế Barista tại Stabucks và The Coffee House (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ du lịch - Lữ hành) Đoàn Việt Hà, Giáo viên hướng dẫn: ThS. Phạm Trần Thăng Long - H.; Đại học Thăng Long, 2018. - 61 tr.; 30cm

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long

Thư mục, phụ lục cuối chính văm

Tìm hiểu về sự sáng tạo trong công việc của nhân viên pha chế tại 2 cửa hàng đồ uống Stabucks Duy Tân và The Coffee House Thái Hà, từ đó bước đầu đưa ra một số đánh giá, giải pháp nhằm nâng cao tính sáng tạo thông qua góp phần hoàn thiện, thay đổi, phát triển công tác đào tạo nhân viên làm việc trong nghề pha chế Barista, hướng tới nâng cao hiệu quả kinh doanh của cơ sở cung ứng dịch vụ đồ uống

Pha chế Barista Stabucks The Coffee House A24736

658.4 / Đ107G

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L