Đỗ Thị Thùy Linh

Phát triển du lịch văn hóa ở chùa Trầm, Chương Mỹ, Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành) Đỗ Thị Thùy Linh, Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Đức Khoa - H.; Đại học Thăng Long, 2018. - 79 tr.; 30cm

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long

Thư mục, phụ lục cuối chính văm

Đề tài tập trung nghiên cứu, tìm hiểu du lịch văn hóa ở chùa Trầm, Chương Mỹ, Hà Nội. Phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp cho chính quyền địa phương về hoạt động du lịch văn hóa ở chùa Trầm.

Phát triển du lịch Du lịch văn hóa Chùa Trầm A24357

658.4 / PH110T

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L