Vũ Ngọc Anh

Nghiên cứu chất lượng dịch vụ ăn uống của nhà hàng Cafe Promenade trong khách sạn Deawoo Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành) Vũ Ngọc Anh; Giáo viên hướng dẫn: ThS. Phùng Đức Thiện - H.; Đại học Thăng Long, 2019. - 68 tr.; ảnh, 30cm.

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long

Thư mục, phụ lục cuối chính văm

Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về nhà hàng, kinh doanh ăn uống trong khách sạn, chất lượng dịch vụ... Điều tra thu thập ý kiến đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Cafe Promenade. Đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp..

Chất lượng dịch vụ Dịch vụ ăn uống Nhà hàng Cafe Promenade A25967

658.4 / NGH305C

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L