Buscemi, Santi V

The basics a rhetoric and handbook Santi V. Buscemi, Albert H. Nicolai, Richard Strugala - 3rd ed. - Boston McGraw-Hill 2000 - xxx, 501 p. ill. 22 cm

Includes index.

Hướng dẫn cách viết một bài luận từ phần mở đầu, phần chủ đề chính đến phần kết luận; Những thủ thuật khi viết một đoạn văn ngắn, sự phát triển ý, các cách thu thập thông tin cho bài viết, cách dùng câu, dùng dấu chấm câu, chọn các loại động từ và danh từ cho phù hợp

0072411406


English language--Grammar--Handbooks, manuals, etc.
English language--Rhetoric--Handbooks, manuals, etc.
Report writing--Handbooks, manuals, etc.

Kĩ năng viết Ngôn ngữ Tiếng Anh

808.042 / B100S

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L