Harvard business review on the persuasive leader Persuasive leader - Boston Harvard Business School Pub. Cor. 2008 - vii, 205 p. 21 cm - The Harvard business review paperback series .

Includes index.

The necessary art of persuasion / Jay Conger -- Harnessing the science of persuasion / Robert B. Cialdini -- Moving mountains / L.M. Baker, Jr. ... and others -- Change the way you persuade / Gary A. Williams and Robert B. Miller -- Radical chan

1422124991 9781422124994


Decision making
Employee motivation
Leadership
Organizational change
Persuasion (Psychology)

Lãnh đạo Ra quyết định Tổ chức Thuyết phục

658.4 / H109V

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L