Medical assisting Administrative and clinical procedures : Student workbook Kathryn A. Booth, Leesa G. Whicker, Terri D. Wyman... - 1st ed. - Boston... McGraw-Hill Higher Education 2009 - x, 545 p. ill. 28 cm

9780073324104

Bác sĩ Bài tập Hỗ trợ y tế

610.73 / M200D

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L