Dược lý học : Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa

Dược lý học : Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa - Tái bản lần thứ 6, có sửa chữa và bổ sung - H.: Giáo dục ; 2018. - 483tr. hình vẽ, bảng 27cm. - Mã học phần NP211 Mã học phần MN512 .

ĐTTS ghi: Bộ Y tế

Thư mục: Thư mục: tr. 482-483

Trình bày một số vấn đề cơ bản về dược lý học; nghiên cứu một số loại thuốc tác dụng trên hệ thần kinh thực vật, hệ thần kinh trung ương, máu, chuyển hoá và mô; giới thiệu một số phương pháp điều trị: hoá học trị liệu, hormon và các thuốc điều chỉnh rối loạn nội tiết và điều trị ngộ độc thuốc cấp tính.

53.000


Thuốc
Dược lí học

615

Powered by Koha