Bùi Huy Hiền

Bài tập đại số đại cương Bùi Huy Hiền - Tái bản lần thứ 5 - H. Giáo dục 2009 - 283tr. bảng 21cm

Thư mục: tr. 282

Tóm tắt lý thuyết, bài tập về logic tập hợp và quan hệ, nửa nhóm và nhóm, vành và trường, vành đa thức, vành chính và vành Ơclit, đa thức trên các trường số...

0VND

bài tập đại số giáo trình

512.076 / B103T

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L