Understanding contemporary Africa edited by April A. Gordon and Donald L. Gordon. - 3rd ed. - Boulder, Colo. Lynne Rienner Publishers 2001 - xiv, 477 p. ill., maps 23 cm - Understanding . - Understanding (Boulder, Colo.). .

Includes bibliographical references and index.

Tập hợp các bài viết nghiên cứu, phân tích tình hình chính trị, kinh tế, địa lý, dân số, môi trường, quan hệ quốc tế, văn hoá, tôn giáo và sự phát triển xã hội ở Châu Phi những năm 1960

1555878504


Africa--Politics and government
Africa--Social conditions

Châu Phi Chính trị Kinh tế Xã hội

960.3 / U512D

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L