Dương Hữu Hạnh

Tài chánh công ty Các nguyên tắc căn bản & các áp dụng Corporate finance Dương Hữu Hạnh - Tp. Hồ Chí Minh PHương Đông 2011 - 750tr. bảng 24cm

Cuốn sách này cung cấp cho bạn khung làm việc và tập trung vào việc thiết lập các nguyên tắc cơ bản về quản trị tài chính và áp dụng chúng vào các quyết định chủ yếu mà quản trị gia tài chính phải đối phó. Nó giải thích tại sao các chủ sở hữu công ty thích quản trị gia làm gia tăng trị giá xí nghiệp, và cho thấy làm thế nào các quản trị gia định giá các cuộc đầu tư có thể thanh toán hết vào các thời điểm khác nhau hay các mức độ rủi ro khác nhau. Quyển sách cũng mô tả các đặc trưng chủ yếu của các thị trường tài chính và thảo luận tại sao các công tu có thể ưa chuộng một nguồn tài chính nhất định nào đó.

179000VND

Quản trị tài chính Tài chính

332 / T103CH

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L