Understanding literature - Boston Glencoe /McGraw-Hill 1991 - xiii,752p. pic. 25 cm. - Macmillan literature series .

Includes indexes.

0026350610/9


English language
Literature

Tác phẩm Tiếng Anh Truyện Văn học

808 / U512D

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L