De Long, J. Bradford.

Macroeconomics J. Bradford DeLong. - Updated ed. - Boston, Mass. McGraw-Hill Irwin 2002 - xxvi, 523 p. ill. 26 cm

Includes bibliographical references and index.

0072835745


Macroeconomics.

Kinh tế Kinh tế vĩ mô

339 / M101R

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L